2017. december 5., kedd

You in Europe / Te Európában - Kérdőív

Szeretnénk megtudni tanulóink előzetes elvárásait a projekttel kapcsolatban. 
A kérdőív eléréséhez katt ide: https://goo.gl/xTRMxH


2016. február 27., szombat

Hargita és Kovászna megyei iskolai könyvtárosok szakmai találkozója


Pénteken, 2016. február tizenkettedikén délelőtt tíz órai kezdettel került sor a Hargita és Kovászna megyei iskolai könyvtárosok közös szakmai – módszertani találkozójára, amelynek a tusnádfürdői Közösségi Ház adott otthont. A találkozó témája: A könyvtári munka hatékony ösztönzése volt. A találkozón részt vettek a két megye iskolai könyvtárosai, a Háromszéki román, latin és könyvtár szakos tanfelügyelő, Pandele Maria, valamint a rendezvény házigazdája: Urkon Judit, a tusnádfürdői városi könyvtár könyvtárosa.

    Köszöntőbeszédet mondott a háromszékiek részéről Kiss László a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumból, és a Hargita megyeiek részéről Egyed Daniela a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceumból.


    A szakmai nap bevezetőjeként jómagam beszéltem a könyvtári munka ösztönzésének szerepéről. Arról, hogy az iskolai könyvtárosok szakmai érdekeltsége a posztok lefelezése ellenére is megmaradt. A jelenlegi gyűlés is ezt tükrözte, hiszen szép számmal vettek részt mindkét megyéből iskolai könyvtárosok ezen a szakmai napon.  Igen, kijelenthetjük, a könyvtárosok motiváltak, és készek legjobb tudásuk szerint végezni munkájukat, amelyet tapasztalatcsere útján tudnak jobban kivitelezni. A könyvtárosok igazi motiválása mégis az elismerés lenne, nemcsak a szakmában, hanem intézmény és tanügyi szinten egyaránt.    Egyed Daniela, a csíkszeredai Művészeti Líceum könyvtárosa a saját iskolájában zajló korosztályonkénti csoportosított tevékenységekről beszélt. Fontosnak tartotta a tevékenységekbe bevonni a tanárkollégákat, szülőket, és alkalomadtán a meghívottakat is. Programjai így sokkal emberközelibbnek, otthonosabbnak sikerültek. Beszédében rámutatott arra, hogy az olvasóvá nevelés fő alappillére a könyvtár. Külön kiemelte az információs anyagok helyes felhasználásának a tanítását. Az iskola pszichológusával együtt a világháló adta előnyökről és hátrányokról tartottak ismertetőt a diákok számára. Ugyanakkor lényegesnek tartotta a helyi értékek megőrzését is. Hangsúlyt fektetett a nyelvek könnyebb elsajátítására is.  A visszajelzések alapján elmondható, hogy igen dicséretes tevékenység folyik az említett iskola könyvtárában.
    Dunkler Réka, a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa, a diákok világhálón való tartózkodásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Főleg, ami kommunikációs szinten teremtődik meg. Helyeselte Egyed Daniela ismertetőjét, hiszen a fiatalok nap mint nap ki vannak téve feldolgozatlan lelki traumáknak.

    László Emese, a sepsiszentgyörgyi Csutak Vilmos Pedagógusok Házától, az olvasókörök fennmaradását, és újak létrehozását szorgalmazta. Bemutatójában egy játékos és könnyen levezethető olvasásra ösztönző programot mutatott be. A könyvek különböző módon való szelektálása és osztályozása minden egyes olvasó számára megteremti és tudatosítja azt az igényt és elvárást, amelyet olvasás közben élményként dolgoz fel. Ehhez a legmegfelelőbb hely természetesen a könyvtár. Hiszen létfontosságú szerep jut az olvasás ösztönzésére, hogyha mindezt közösségben teszik meg, és élményeiket egymás között meg tudják osztani.    Kiss László,  a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa, a könyvtárosi munka információ orientált univerzumába kalauzolt el. A modern könyvtárosnak otthonosan kell mozognia úgy a hagyományos, mint a digitális és a világháló nyújtotta lehetőségek  világában. A virtuális tér egy lehetőség minden egyes olvasó, használó számára. A diákok kis segítséggel könnyen veszik az akadályokat. Azonban a veszélyek kizárása érdekében elengedhetetlen a könyvtáros irányítása. Minden téren, beleértve a könyvtár népszerűsítését is, a reklám is fontos. Ezért érdemes több nyelven blogot vezetni, más könyvtárakkal és iskolákkal kapcsolatot fenntartani a földkerekség bármely pontjáról. Nem kell elzárkózni a közösségi oldalak használatától sem. Lehet, hogy a gyerek számára ez a lehetőség könnyíti meg  az olvasáshoz vezető utat. Merészebb perspektívában is lehet gondolkozni. Mint például a számítógépes játékok adta lehetőség keretén belül a tanulókkal találkozni és közösen megoldani feladatokat stb.
    Továbbá Kiss László beszélt a tavalyi biciklis útjáról, amelyet a Fekete Tengertől – az Északi Tengerig program keretén belül valósított meg. Útja során számos könyvtárat sikerült meglátogatnia, és mindenhol szeretettel fogadták. Mint könyvtáros, ezzel az úttal a könyvtárak fontosságára akarta felhívni a figyelmet. Elsősorban a könyvtárak felszereltségére, hiányosságára hívta fel a figyelmet, amit elsősorban inkább az országos támogatások segíthetnének. Kiemelte a könyvtárak és a könyvtárosi szakma megbecsülését, ami igazából magától értetődő kellene hogy legyen, nemhogy megszorítások és leépítések között vergődjön.
    Pandele Maria, a Kovászna megyei tanfelügyelőnő felszólalásában hangsúlyozta a könyvtárosi munka nélkülözhetetlen szerepét az oktatásban. Elismerését fejezte ki a könyvtárosok szakmai találkozójáról. Örvendetesnek és példaértékűnek tartotta a könyvtárosok összetartását, és hozzáállását a szakmához.
    Külön elismerést érdemel Urkon Judit, a tusnádfürdői városi könyvtár könyvtárosa, aki önzetlen segítségével megkönnyítette a találkozó szervezését. Ugyanakkor köszönet illeti Dáné Szilárd magyar nyelv és irodalom szakos tanfelügyelőt, hogy támogatta a szakmai nap gördülékeny kimenetelét.

Szervezők: a szakmai nap ötletgazdája Kiss László Háromszékről, valamint Borbé Levente  és Egyed Daniela Hargita megyei részről.

Fotók: Borbé Levente és Kiss László

Írta: Borbé Levente,
Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda
Forrás: http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2016/02/hargita-es-kovaszna-megyei-iskolai.html

2015. december 10., csütörtök

HOUR OF CODE- A KÓDOLÁS ÓRÁJA

A Hour of Code egy több mint 180 országra kiterjedt, diákok tízmillióit elérő globális mozgalom. Az egy órás oktatóanyagok több, mint 30 nyelven érhetőek el. 
Világszinten 15 millió diák tanult a Kódolás Órája keretében. 
A Kódolás Órája egy egy órás bevezetés a számítástudomány alapjaiba, célja, hogy eloszlassa a kódírás homályát, és megmutassa, hogy bárki megtanulhatja az alapokat. 
Jó olvasáskészség nélkül pedig nem lehet kódokat írni. 
Könyvtárunk éppen ezért csatlakozott a nemzetközi mozgalomhoz.  
A gyerekek nagyon élvezték a rendezvényt. 

Ez úton köszönjük Barabás Andrea és Kákay Csilla tanítóknak az együttműködést.  
Bővebben a Kódolás Órájától: http://hourofcode.com 


2015. október 31., szombat

Iskolai Könyvtárak Világnapja

Az iskolai könyvtárosok rugalmasságára jellemző, hogy a könyvtári világnapot bármikor lehet tartani októberben. Eleinte mindig október utolsó hétfőjén ünnepelték, de az iskolai könyvtár jellegének következtében ezt nem mindig lehetett betartani. A IASL éppen ezért újabban világhónapnak nevezte ki októbert, így aztán bárki, bármikor,  bármilyen hosszúságura tervezheti rendezvényét.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum Könyvtára könyvkiállítással, könyvjelzőcserével  és a Mesemaraton elnevezésű rendezvényével készült megünnepelni az eseményt.
A könyvkiállítást Benedek Elek kevésbé ismert műveiből állítottuk össze.

A Mesemaraton meséit is Benedek Elek könyveiből válogattuk össze. A XI, osztályos tanulóink több mint 500 gyereknek  olvastak mesét az  I-IV. osztályokból és a Csipike Napköziothonból. A csoportok folyamatosan váltották egymást.


A világnapot nemzetközi színtűvé tágítottuk azáltal, hogy az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének könyvjelzőcsere programjának keretében, könyvjelzőket küldtünkTin Shui Wai Methodist College/Hong Kong és a Escola Básica de Eugénio de Castro / Portugália diákjainak. 


Köszönjük Török Katalin és Haszman Réka Júlia tanárnőknek az együttműködést.

A rendezvényről az újságban: http://www.hirmondo.ro/web/index.php/cseperedo/71842-Mesemaraton-Mikesben.html
Az Escola Básica de Eugénio de Castro iskoláról bővebben: http://www.escolaeugeniodecastro.pt/index.html
Tin Shui Wai Methodist College iskoláról bővebben: http://www.tswmc.org
2015. október 1., csütörtök

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA


2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. 
KÖNYVTÁRUNK külön meglepetéssel készült erre a napra. A könyvtárosunk mesét mondott! Benedek Elek népmeséjének, a Babszem Jankónak, újabb, könyvtáros féle változatát hallgatták meg tanulóink. 
Ezáltal gyerekeinket bátorítani akartuk, hogy merjenek újragondolni történeteket. Lássák azt is, hogy miképpen formálódnak a népmesék, hozzáadva mindazt a nyelvi jellegzetességet, szófordulatot, amelyek székelység kincsestárába tartoznak. 
Köszönjük Dali Judit tanítónőnek az együttműködést! 

2015. augusztus 16., vasárnap

Bolyai Nyári Akadémia könyvtárosoknak 2015

Szeretném közölni Borbé Levente írását a találkozóról: 
Kiss Lászlónak, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosának köszönhetően egy esztendős szünet után újra „megnyitotta kapuját” a Bolyai Nyári Akadémia a könyvtárosok előtt is. Kiss Lászlót Kiss Imre, a Kós Károly Szakképző Líceum igazgatója és számos lelkes kolléga segítette. A képzés helyszíne is eme iskolában zajlott.  Július 12-i távoli érkezők a július 13-án érkező kollégáikkal együtt rögtön belevetették magukat az izgalmas téma feltárásának sűrűjébe. A közel egyhetes képzés 30 tanítási órát foglalt magában, amelyből két óra az értékelésé, tíz óra pedig a szakmai kirándulásé és a záróvizsgára való egyéni felkészülésé volt.
A képzés az „Iskolai könyvtárosok a digitális világban” címmel próbált rávilágítani azokra a kulcsfontosságú kérdésekre, amelyben egy mai könyvtáros szükségszerűen nap mint nap új kihívásokkal találkozik az információ tekervényes és sokoldalú hálózatának végtelen útvesztőiben. Övé a feladat, hogy a témát kereső diák, de akár tanár, vagy más kolléga minél hamarabb megtalálja a keresett dokumentumot / dokumentumokat.  A könyvtárosnak a munkája gördülékenyebbé tételének érdekében fel kell készítenie a látogatókat / használókat / olvasókat a keresésre. Be kell avatnia őket a keresés elengedhetetlen metódusaiba, hogy könnyen vegyék az akadályokat, nemcsak a jelenben, hanem a jövőbéli munkájukban is.

A két képző Nyirő Gizella és Peternainé Juhász Zsuzsa Magyarországról érkeztek. Nyirő Gizella általános iskolai tanító – informatika szakos bölcsész a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában tanít. Juhász Zsuzsa magyar nyelv és irodalom szakos tanár, közművelődési előadó és informatikus könyvtáros, a Debreceni Ady Endre Gimnázium magyar – és könyvtárostanára. Előadásuk során tevékenységüket összehangolva tárták elénk a könyvtárostanár munkájának fő mozzanatait. Igen értékes ötletcsomagot nyújtottak át nekünk. A képzés a saját tapasztalatukra épült rendszert vetítette elénk, amelyet gyakorlati bemutatók, s általuk is megvalósított technikák színeztek, amelyeket jó magunk is kipróbálhattunk. Természetesen minden egyes résztvevő elmondhatta, előadhatta tapasztalatait, nézeteit az eddigi tevékenységéről, valamint kifejthette azt is, hogy az elkövetkezendőkben mivel fogja bővíteni szakmai tudását.
Az ünnepélyes megnyitó után következett a könyvtárosok bemutatkozója, majd Kiss László beszélt a nemrégiben kisebb-nagyobb nehézségekkel végrehajtott bicikliútjáról, amelynek fő célja az iskolai könyvtárakra való felfigyelés, valamint az olvasás ügye volt. Majd következhettek a szakmai felkészítők. Elsőként művészetterápiás játékok segítségével ismerkedtünk meg a drámapedagógiával, amelyet más pedagógiai módszerek bemutatása követett. Második nap a programban nagy hangsúlyt kapott az olvasás népszerűsítése és az értő olvasásra való nevelés. A szerdai szakmai kirándulást követően csütörtökön a könyvtárhasználati versenyek bemutatásával, könyvtárhasználati órákon adott feladatok ismertetésével és prezentációs anyagok elkészítésével foglalkoztunk. Pénteken az előző nap folytatásaként a könyvtárhasználati órák, a könyvtári ismeretek mérése, valamint az óravázlatok bemutatása és készítése került terítékre.

Minden egyes nap elméleti részét gyakorlat követte. Az egyéni munka is érdekes volt, de a társaság jobban rá volt hangolódva a csoportmunkára, ezért nagy élvezettel fogadta. Közösen könnyebb volt megvalósítani és elsajátítani mindazokat a módszereket, amelyeket oktatóink bemutattak. Egy átfogó képet kaptunk a tehetséggondozásról, annak szerepéről az olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelésben. Mindezekhez hozzátett biblioterápiás módszerek elsajátítása igazi kuriózum volt számunkra.
Azt hiszem, nem túlzok, ha kijelentem, hogy az itt szerzett ismeretek minden jelenlévő számára adtak egy támpontot szakmai úton, amelynek keretén belül felgyűlt tapasztalatait ki fogja próbálni az új tanévben.

Köszönet a szervezőknek és az oktatóknak! Jövőre is visszavárjuk!

Borbé Levente,
Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda


A résztvevők névsora:

Albert Melinda – Baróti Szabó Dávid Technikai Líceum, Barót - Kovászna megye
Albert Piroska – Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Bede Erika – Gödri Ferenc Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Borbé Levente – Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda – Hargita megye
Dunkler Réka-Kinga – Bethlen Gábor Általános Iskola, Székelyudvarhely – Hargita megye
Egyed Daniela – Nagy István Művészeti Líceum, Csíkszereda – Hargita megye
Farmos Éva – Gaál Mózes Gimnázium, Barót – Kovászna megye
Fodor István – Beszédes József MMIK, Magyarkanizsa – Vajdaság, SZERBIA
Hatos Melinda – Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr – Hargita megye
Kiss László – Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Kovács Edit – Kájoni János Szakközépiskola, Csíkszereda – Hargita megye
László Emese – Csutak Vilmos Pedagógusok Háza, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Nyiregyházi Edit – Henter Károly Általános Iskola, Bodok – Kovászna megye
Fosztó Erzsébet - Kós Károly Szakképző Líceum, Sepsiszentgyörgy - Kovászna megye
Török Júlia – Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Varga Emese – Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna – Kovászna megye


Forrás: http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/search/label/Tapasztalatcsere