2019. január 22., kedd

,,Ábel Amerikában"
A Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa Phoenix-ben, Arizona államban.  


A következő iskolák könyvtárait látogattam meg: North Canyon High School, Larkspur Elementary School, Arrowhead Elementary School, Pinnacle High School, Boulder Creek Elementary School, Grayhawk Elementary School, ugyanakkor egy szakmai napon is részt vettem.  


2018. december 10., hétfő

Yourope - You in Europe, az első év beszámolója

Kellemes karácsonyi ünnepeket
Agrupamento Escolas Colmeias / Leiria / Portugália
Ozkent Akbilek Ortaokulu / Ankara/ Törökország,
Soukan koulu / Espoo /Finnország
és
Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola / Debrecen / Magyarország!


Az iskolánkban egy különleges helyet alakítottunk ki, ahol bemutatjuk a közös Erasmus+ projektünk fontosabb pillanatait a kezdetektől egészen napjainkig.

2018. október 5., péntek

Magyar népmese (hó)napja

A magyar nyelvterületen Benedek Elekre emlékezünk szeptember 30-án. 
Könyvtárunk közkívánatra egy hónaposra nyújtotta ezt az ünnepet. 


Rendezvényünk címe:  Meseforrás - Krea-tó 
Íme a program:
1. ,,Csak tiszta forrásból", mesemondás - az előadók az elemi osztályos gyerekek  
2. ,,Babszem Jankó, amúgy székelyesen", Benedek Elek gyűjtéséből, a könyvtáros tálalásában 
3. ,,Krea-tó", bábszínház, a gyerekek által választott játékok és tárgyak segítségével   2018. június 5., kedd

,,You in Europe" űrlap diákoknak

Iskolád számára fontos vagy!
Szeretnénk  megismerni véleményed a projekttel kapcsolatban.
Katt ide:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3TKekqA_xVOXIR2KqUzu4YqTS3Mkpbqr2IkR4DR8346vXdQ/viewform?c=0&w=1

2018. március 19., hétfő

Beiratkozás a könyvtárba


Elérkezett végre azon idő, mikor a Mikes Kelemen Elméleti Líceum első osztályosai végre beiratkozhattak iskolánk könyvtárába. 
Egy játékosan szervezett interaktív óra keretében, gyerekeink megismerték a könyvtárukat és törvényeit. 
Gyerekeink nagyon örvendtek az érdekes könyveknek. 
Köszönjük szépen Barabás Andrea és Kató Zsuzsa tanítónőknek az együttműködést!

2017. december 5., kedd

You in Europe / Te Európában - Kérdőív

Szeretnénk megtudni tanulóink előzetes elvárásait a projekttel kapcsolatban. 
A kérdőív eléréséhez katt ide: https://goo.gl/xTRMxH


2016. február 27., szombat

Hargita és Kovászna megyei iskolai könyvtárosok szakmai találkozója


Pénteken, 2016. február tizenkettedikén délelőtt tíz órai kezdettel került sor a Hargita és Kovászna megyei iskolai könyvtárosok közös szakmai – módszertani találkozójára, amelynek a tusnádfürdői Közösségi Ház adott otthont. A találkozó témája: A könyvtári munka hatékony ösztönzése volt. A találkozón részt vettek a két megye iskolai könyvtárosai, a Háromszéki román, latin és könyvtár szakos tanfelügyelő, Pandele Maria, valamint a rendezvény házigazdája: Urkon Judit, a tusnádfürdői városi könyvtár könyvtárosa.

    Köszöntőbeszédet mondott a háromszékiek részéről Kiss László a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumból, és a Hargita megyeiek részéről Egyed Daniela a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceumból.


    A szakmai nap bevezetőjeként jómagam beszéltem a könyvtári munka ösztönzésének szerepéről. Arról, hogy az iskolai könyvtárosok szakmai érdekeltsége a posztok lefelezése ellenére is megmaradt. A jelenlegi gyűlés is ezt tükrözte, hiszen szép számmal vettek részt mindkét megyéből iskolai könyvtárosok ezen a szakmai napon.  Igen, kijelenthetjük, a könyvtárosok motiváltak, és készek legjobb tudásuk szerint végezni munkájukat, amelyet tapasztalatcsere útján tudnak jobban kivitelezni. A könyvtárosok igazi motiválása mégis az elismerés lenne, nemcsak a szakmában, hanem intézmény és tanügyi szinten egyaránt.    Egyed Daniela, a csíkszeredai Művészeti Líceum könyvtárosa a saját iskolájában zajló korosztályonkénti csoportosított tevékenységekről beszélt. Fontosnak tartotta a tevékenységekbe bevonni a tanárkollégákat, szülőket, és alkalomadtán a meghívottakat is. Programjai így sokkal emberközelibbnek, otthonosabbnak sikerültek. Beszédében rámutatott arra, hogy az olvasóvá nevelés fő alappillére a könyvtár. Külön kiemelte az információs anyagok helyes felhasználásának a tanítását. Az iskola pszichológusával együtt a világháló adta előnyökről és hátrányokról tartottak ismertetőt a diákok számára. Ugyanakkor lényegesnek tartotta a helyi értékek megőrzését is. Hangsúlyt fektetett a nyelvek könnyebb elsajátítására is.  A visszajelzések alapján elmondható, hogy igen dicséretes tevékenység folyik az említett iskola könyvtárában.
    Dunkler Réka, a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa, a diákok világhálón való tartózkodásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Főleg, ami kommunikációs szinten teremtődik meg. Helyeselte Egyed Daniela ismertetőjét, hiszen a fiatalok nap mint nap ki vannak téve feldolgozatlan lelki traumáknak.

    László Emese, a sepsiszentgyörgyi Csutak Vilmos Pedagógusok Házától, az olvasókörök fennmaradását, és újak létrehozását szorgalmazta. Bemutatójában egy játékos és könnyen levezethető olvasásra ösztönző programot mutatott be. A könyvek különböző módon való szelektálása és osztályozása minden egyes olvasó számára megteremti és tudatosítja azt az igényt és elvárást, amelyet olvasás közben élményként dolgoz fel. Ehhez a legmegfelelőbb hely természetesen a könyvtár. Hiszen létfontosságú szerep jut az olvasás ösztönzésére, hogyha mindezt közösségben teszik meg, és élményeiket egymás között meg tudják osztani.    Kiss László,  a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa, a könyvtárosi munka információ orientált univerzumába kalauzolt el. A modern könyvtárosnak otthonosan kell mozognia úgy a hagyományos, mint a digitális és a világháló nyújtotta lehetőségek  világában. A virtuális tér egy lehetőség minden egyes olvasó, használó számára. A diákok kis segítséggel könnyen veszik az akadályokat. Azonban a veszélyek kizárása érdekében elengedhetetlen a könyvtáros irányítása. Minden téren, beleértve a könyvtár népszerűsítését is, a reklám is fontos. Ezért érdemes több nyelven blogot vezetni, más könyvtárakkal és iskolákkal kapcsolatot fenntartani a földkerekség bármely pontjáról. Nem kell elzárkózni a közösségi oldalak használatától sem. Lehet, hogy a gyerek számára ez a lehetőség könnyíti meg  az olvasáshoz vezető utat. Merészebb perspektívában is lehet gondolkozni. Mint például a számítógépes játékok adta lehetőség keretén belül a tanulókkal találkozni és közösen megoldani feladatokat stb.
    Továbbá Kiss László beszélt a tavalyi biciklis útjáról, amelyet a Fekete Tengertől – az Északi Tengerig program keretén belül valósított meg. Útja során számos könyvtárat sikerült meglátogatnia, és mindenhol szeretettel fogadták. Mint könyvtáros, ezzel az úttal a könyvtárak fontosságára akarta felhívni a figyelmet. Elsősorban a könyvtárak felszereltségére, hiányosságára hívta fel a figyelmet, amit elsősorban inkább az országos támogatások segíthetnének. Kiemelte a könyvtárak és a könyvtárosi szakma megbecsülését, ami igazából magától értetődő kellene hogy legyen, nemhogy megszorítások és leépítések között vergődjön.
    Pandele Maria, a Kovászna megyei tanfelügyelőnő felszólalásában hangsúlyozta a könyvtárosi munka nélkülözhetetlen szerepét az oktatásban. Elismerését fejezte ki a könyvtárosok szakmai találkozójáról. Örvendetesnek és példaértékűnek tartotta a könyvtárosok összetartását, és hozzáállását a szakmához.
    Külön elismerést érdemel Urkon Judit, a tusnádfürdői városi könyvtár könyvtárosa, aki önzetlen segítségével megkönnyítette a találkozó szervezését. Ugyanakkor köszönet illeti Dáné Szilárd magyar nyelv és irodalom szakos tanfelügyelőt, hogy támogatta a szakmai nap gördülékeny kimenetelét.

Szervezők: a szakmai nap ötletgazdája Kiss László Háromszékről, valamint Borbé Levente  és Egyed Daniela Hargita megyei részről.

Fotók: Borbé Levente és Kiss László

Írta: Borbé Levente,
Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda
Forrás: http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2016/02/hargita-es-kovaszna-megyei-iskolai.html