2018. június 5., kedd

,,You in Europe" űrlap diákoknak

Iskolád számára fontos vagy!
Szeretnénk  megismerni véleményed a projekttel kapcsolatban.
Katt ide:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3TKekqA_xVOXIR2KqUzu4YqTS3Mkpbqr2IkR4DR8346vXdQ/viewform?c=0&w=1

2018. március 19., hétfő

Beiratkozás a könyvtárba


Elérkezett végre azon idő, mikor a Mikes Kelemen Elméleti Líceum első osztályosai végre beiratkozhattak iskolánk könyvtárába. 
Egy játékosan szervezett interaktív óra keretében, gyerekeink megismerték a könyvtárukat és törvényeit. 
Gyerekeink nagyon örvendtek az érdekes könyveknek. 
Köszönjük szépen Barabás Andrea és Kató Zsuzsa tanítónőknek az együttműködést!

2017. december 5., kedd

You in Europe / Te Európában - Kérdőív

Szeretnénk megtudni tanulóink előzetes elvárásait a projekttel kapcsolatban. 
A kérdőív eléréséhez katt ide: https://goo.gl/xTRMxH


2016. február 27., szombat

Hargita és Kovászna megyei iskolai könyvtárosok szakmai találkozója


Pénteken, 2016. február tizenkettedikén délelőtt tíz órai kezdettel került sor a Hargita és Kovászna megyei iskolai könyvtárosok közös szakmai – módszertani találkozójára, amelynek a tusnádfürdői Közösségi Ház adott otthont. A találkozó témája: A könyvtári munka hatékony ösztönzése volt. A találkozón részt vettek a két megye iskolai könyvtárosai, a Háromszéki román, latin és könyvtár szakos tanfelügyelő, Pandele Maria, valamint a rendezvény házigazdája: Urkon Judit, a tusnádfürdői városi könyvtár könyvtárosa.

    Köszöntőbeszédet mondott a háromszékiek részéről Kiss László a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumból, és a Hargita megyeiek részéről Egyed Daniela a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceumból.


    A szakmai nap bevezetőjeként jómagam beszéltem a könyvtári munka ösztönzésének szerepéről. Arról, hogy az iskolai könyvtárosok szakmai érdekeltsége a posztok lefelezése ellenére is megmaradt. A jelenlegi gyűlés is ezt tükrözte, hiszen szép számmal vettek részt mindkét megyéből iskolai könyvtárosok ezen a szakmai napon.  Igen, kijelenthetjük, a könyvtárosok motiváltak, és készek legjobb tudásuk szerint végezni munkájukat, amelyet tapasztalatcsere útján tudnak jobban kivitelezni. A könyvtárosok igazi motiválása mégis az elismerés lenne, nemcsak a szakmában, hanem intézmény és tanügyi szinten egyaránt.    Egyed Daniela, a csíkszeredai Művészeti Líceum könyvtárosa a saját iskolájában zajló korosztályonkénti csoportosított tevékenységekről beszélt. Fontosnak tartotta a tevékenységekbe bevonni a tanárkollégákat, szülőket, és alkalomadtán a meghívottakat is. Programjai így sokkal emberközelibbnek, otthonosabbnak sikerültek. Beszédében rámutatott arra, hogy az olvasóvá nevelés fő alappillére a könyvtár. Külön kiemelte az információs anyagok helyes felhasználásának a tanítását. Az iskola pszichológusával együtt a világháló adta előnyökről és hátrányokról tartottak ismertetőt a diákok számára. Ugyanakkor lényegesnek tartotta a helyi értékek megőrzését is. Hangsúlyt fektetett a nyelvek könnyebb elsajátítására is.  A visszajelzések alapján elmondható, hogy igen dicséretes tevékenység folyik az említett iskola könyvtárában.
    Dunkler Réka, a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa, a diákok világhálón való tartózkodásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Főleg, ami kommunikációs szinten teremtődik meg. Helyeselte Egyed Daniela ismertetőjét, hiszen a fiatalok nap mint nap ki vannak téve feldolgozatlan lelki traumáknak.

    László Emese, a sepsiszentgyörgyi Csutak Vilmos Pedagógusok Házától, az olvasókörök fennmaradását, és újak létrehozását szorgalmazta. Bemutatójában egy játékos és könnyen levezethető olvasásra ösztönző programot mutatott be. A könyvek különböző módon való szelektálása és osztályozása minden egyes olvasó számára megteremti és tudatosítja azt az igényt és elvárást, amelyet olvasás közben élményként dolgoz fel. Ehhez a legmegfelelőbb hely természetesen a könyvtár. Hiszen létfontosságú szerep jut az olvasás ösztönzésére, hogyha mindezt közösségben teszik meg, és élményeiket egymás között meg tudják osztani.    Kiss László,  a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa, a könyvtárosi munka információ orientált univerzumába kalauzolt el. A modern könyvtárosnak otthonosan kell mozognia úgy a hagyományos, mint a digitális és a világháló nyújtotta lehetőségek  világában. A virtuális tér egy lehetőség minden egyes olvasó, használó számára. A diákok kis segítséggel könnyen veszik az akadályokat. Azonban a veszélyek kizárása érdekében elengedhetetlen a könyvtáros irányítása. Minden téren, beleértve a könyvtár népszerűsítését is, a reklám is fontos. Ezért érdemes több nyelven blogot vezetni, más könyvtárakkal és iskolákkal kapcsolatot fenntartani a földkerekség bármely pontjáról. Nem kell elzárkózni a közösségi oldalak használatától sem. Lehet, hogy a gyerek számára ez a lehetőség könnyíti meg  az olvasáshoz vezető utat. Merészebb perspektívában is lehet gondolkozni. Mint például a számítógépes játékok adta lehetőség keretén belül a tanulókkal találkozni és közösen megoldani feladatokat stb.
    Továbbá Kiss László beszélt a tavalyi biciklis útjáról, amelyet a Fekete Tengertől – az Északi Tengerig program keretén belül valósított meg. Útja során számos könyvtárat sikerült meglátogatnia, és mindenhol szeretettel fogadták. Mint könyvtáros, ezzel az úttal a könyvtárak fontosságára akarta felhívni a figyelmet. Elsősorban a könyvtárak felszereltségére, hiányosságára hívta fel a figyelmet, amit elsősorban inkább az országos támogatások segíthetnének. Kiemelte a könyvtárak és a könyvtárosi szakma megbecsülését, ami igazából magától értetődő kellene hogy legyen, nemhogy megszorítások és leépítések között vergődjön.
    Pandele Maria, a Kovászna megyei tanfelügyelőnő felszólalásában hangsúlyozta a könyvtárosi munka nélkülözhetetlen szerepét az oktatásban. Elismerését fejezte ki a könyvtárosok szakmai találkozójáról. Örvendetesnek és példaértékűnek tartotta a könyvtárosok összetartását, és hozzáállását a szakmához.
    Külön elismerést érdemel Urkon Judit, a tusnádfürdői városi könyvtár könyvtárosa, aki önzetlen segítségével megkönnyítette a találkozó szervezését. Ugyanakkor köszönet illeti Dáné Szilárd magyar nyelv és irodalom szakos tanfelügyelőt, hogy támogatta a szakmai nap gördülékeny kimenetelét.

Szervezők: a szakmai nap ötletgazdája Kiss László Háromszékről, valamint Borbé Levente  és Egyed Daniela Hargita megyei részről.

Fotók: Borbé Levente és Kiss László

Írta: Borbé Levente,
Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda
Forrás: http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2016/02/hargita-es-kovaszna-megyei-iskolai.html

2015. december 10., csütörtök

HOUR OF CODE- A KÓDOLÁS ÓRÁJA

A Hour of Code egy több mint 180 országra kiterjedt, diákok tízmillióit elérő globális mozgalom. Az egy órás oktatóanyagok több, mint 30 nyelven érhetőek el. 
Világszinten 15 millió diák tanult a Kódolás Órája keretében. 
A Kódolás Órája egy egy órás bevezetés a számítástudomány alapjaiba, célja, hogy eloszlassa a kódírás homályát, és megmutassa, hogy bárki megtanulhatja az alapokat. 
Jó olvasáskészség nélkül pedig nem lehet kódokat írni. 
Könyvtárunk éppen ezért csatlakozott a nemzetközi mozgalomhoz.  
A gyerekek nagyon élvezték a rendezvényt. 

Ez úton köszönjük Barabás Andrea és Kákay Csilla tanítóknak az együttműködést.  
Bővebben a Kódolás Órájától: http://hourofcode.com 


2015. október 31., szombat

Iskolai Könyvtárak Világnapja

Az iskolai könyvtárosok rugalmasságára jellemző, hogy a könyvtári világnapot bármikor lehet tartani októberben. Eleinte mindig október utolsó hétfőjén ünnepelték, de az iskolai könyvtár jellegének következtében ezt nem mindig lehetett betartani. A IASL éppen ezért újabban világhónapnak nevezte ki októbert, így aztán bárki, bármikor,  bármilyen hosszúságura tervezheti rendezvényét.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum Könyvtára könyvkiállítással, könyvjelzőcserével  és a Mesemaraton elnevezésű rendezvényével készült megünnepelni az eseményt.
A könyvkiállítást Benedek Elek kevésbé ismert műveiből állítottuk össze.

A Mesemaraton meséit is Benedek Elek könyveiből válogattuk össze. A XI, osztályos tanulóink több mint 500 gyereknek  olvastak mesét az  I-IV. osztályokból és a Csipike Napköziothonból. A csoportok folyamatosan váltották egymást.


A világnapot nemzetközi színtűvé tágítottuk azáltal, hogy az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének könyvjelzőcsere programjának keretében, könyvjelzőket küldtünkTin Shui Wai Methodist College/Hong Kong és a Escola Básica de Eugénio de Castro / Portugália diákjainak. 


Köszönjük Török Katalin és Haszman Réka Júlia tanárnőknek az együttműködést.

A rendezvényről az újságban: http://www.hirmondo.ro/web/index.php/cseperedo/71842-Mesemaraton-Mikesben.html
Az Escola Básica de Eugénio de Castro iskoláról bővebben: http://www.escolaeugeniodecastro.pt/index.html
Tin Shui Wai Methodist College iskoláról bővebben: http://www.tswmc.org
2015. október 1., csütörtök

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA


2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. 
KÖNYVTÁRUNK külön meglepetéssel készült erre a napra. A könyvtárosunk mesét mondott! Benedek Elek népmeséjének, a Babszem Jankónak, újabb, könyvtáros féle változatát hallgatták meg tanulóink. 
Ezáltal gyerekeinket bátorítani akartuk, hogy merjenek újragondolni történeteket. Lássák azt is, hogy miképpen formálódnak a népmesék, hozzáadva mindazt a nyelvi jellegzetességet, szófordulatot, amelyek székelység kincsestárába tartoznak. 
Köszönjük Dali Judit tanítónőnek az együttműködést!