2007. november 28., szerda

Tél - Irodalmi pályázatKiíró: Barátok Verslista, Vizuális Pedagógiai Műhely
Határidő: 2007. 12. 15.

Pályázhat: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű versekkel

Kiíró: Barátok Verslista - Vizuális Pedagógiai Műhely Pályázat címe: "TÉL" - Versek a télről. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven íróamatőr írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű versekkel. Beérkezési határidő: 2007. december 15. éjfél. Kategória: irodalmi, vers1. A Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki az alábbi témakörben:"TÉL" - Versek a télről.2. Célunk, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük interneten való megjelenésüket.3. A pályázaton korlátlan számú verssel lehet indulni a megadott témakörben.4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet - és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez aVizuális Pedagógiai Műhely, ill. a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon (http://www.vpm.hu/; http://www.verslista.hu/;http://www.poeta.hu/), illetve a Vizuális Pedagógiai Műhely, ill. a BarátokVerslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban.(A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott 2007. évi Verslistás Szabályzat.)5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban - Times New Roman betűtípussal, 12-es betű nagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, ahttp://us.f506.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=tel2008@poeta.hu email címen december 15-ig. A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk.A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk:Vizuális Pedagógiai Műhely 8263 Badacsonytördemic, Római út 84. A nyilatkozatnak legkésőbb 2007. december 23-ig meg kell érkezniük a fenti címre. A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai útonlegkésőbb december 23-ig. Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontbanfelsorolt adatokat és a beküldött versek címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött verseket töröljük a pályázati anyagból.6. Nevezési díj: 1000 Ft/vers. A nevezési díj beérkezési határideje 2007.december 20. A nevezési díjakat a következő címre várjuk: Baranyai Attila8263. Badacsonytördemic, Római út 84. A csekk közlemény rovatában kérjük feltűntetni: "TÉL 2008 pályázat".7. Minden beküldött pályázat felkerül a beküldési határidő lejárta után ahttp://tel2008.poeta.hu/ honlapra.A legjobb írások nyomtatásban is meg fognak jelenni 2008-ban (folyóirat vagy antológia formájában). A kiadvány megjelenéséről a kiadványba kerülőket értesítjük majd.8. Pályadíjak: A pályázaton az első három helyezést elért versek írói aBarátok Verslista, ill. a Vizuális Pedagógiai Műhely által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a BarátokVerslista tagjai által írt köteteket nyernek.Az I. helyezett 12 ezer Ft értékű, a II. helyezett 8 ezer Ft értékű, a III.helyezett 5 ezer Ft értékű ajándékcsomagot nyer a fenti kiadványokból.9. Eredményhirdetés: 2007. december 24-én a http://tel2008.poeta.hu/honlapon lesz megtekinthető. A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.10. További információ: e-mailben: http://us.f506.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=attila@vpm.hu címen kérhető.

Nincsenek megjegyzések: