2015. augusztus 16., vasárnap

Bolyai Nyári Akadémia könyvtárosoknak 2015

Szeretném közölni Borbé Levente írását a találkozóról: 
Kiss Lászlónak, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosának köszönhetően egy esztendős szünet után újra „megnyitotta kapuját” a Bolyai Nyári Akadémia a könyvtárosok előtt is. Kiss Lászlót Kiss Imre, a Kós Károly Szakképző Líceum igazgatója és számos lelkes kolléga segítette. A képzés helyszíne is eme iskolában zajlott.  Július 12-i távoli érkezők a július 13-án érkező kollégáikkal együtt rögtön belevetették magukat az izgalmas téma feltárásának sűrűjébe. A közel egyhetes képzés 30 tanítási órát foglalt magában, amelyből két óra az értékelésé, tíz óra pedig a szakmai kirándulásé és a záróvizsgára való egyéni felkészülésé volt.
A képzés az „Iskolai könyvtárosok a digitális világban” címmel próbált rávilágítani azokra a kulcsfontosságú kérdésekre, amelyben egy mai könyvtáros szükségszerűen nap mint nap új kihívásokkal találkozik az információ tekervényes és sokoldalú hálózatának végtelen útvesztőiben. Övé a feladat, hogy a témát kereső diák, de akár tanár, vagy más kolléga minél hamarabb megtalálja a keresett dokumentumot / dokumentumokat.  A könyvtárosnak a munkája gördülékenyebbé tételének érdekében fel kell készítenie a látogatókat / használókat / olvasókat a keresésre. Be kell avatnia őket a keresés elengedhetetlen metódusaiba, hogy könnyen vegyék az akadályokat, nemcsak a jelenben, hanem a jövőbéli munkájukban is.

A két képző Nyirő Gizella és Peternainé Juhász Zsuzsa Magyarországról érkeztek. Nyirő Gizella általános iskolai tanító – informatika szakos bölcsész a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában tanít. Juhász Zsuzsa magyar nyelv és irodalom szakos tanár, közművelődési előadó és informatikus könyvtáros, a Debreceni Ady Endre Gimnázium magyar – és könyvtárostanára. Előadásuk során tevékenységüket összehangolva tárták elénk a könyvtárostanár munkájának fő mozzanatait. Igen értékes ötletcsomagot nyújtottak át nekünk. A képzés a saját tapasztalatukra épült rendszert vetítette elénk, amelyet gyakorlati bemutatók, s általuk is megvalósított technikák színeztek, amelyeket jó magunk is kipróbálhattunk. Természetesen minden egyes résztvevő elmondhatta, előadhatta tapasztalatait, nézeteit az eddigi tevékenységéről, valamint kifejthette azt is, hogy az elkövetkezendőkben mivel fogja bővíteni szakmai tudását.
Az ünnepélyes megnyitó után következett a könyvtárosok bemutatkozója, majd Kiss László beszélt a nemrégiben kisebb-nagyobb nehézségekkel végrehajtott bicikliútjáról, amelynek fő célja az iskolai könyvtárakra való felfigyelés, valamint az olvasás ügye volt. Majd következhettek a szakmai felkészítők. Elsőként művészetterápiás játékok segítségével ismerkedtünk meg a drámapedagógiával, amelyet más pedagógiai módszerek bemutatása követett. Második nap a programban nagy hangsúlyt kapott az olvasás népszerűsítése és az értő olvasásra való nevelés. A szerdai szakmai kirándulást követően csütörtökön a könyvtárhasználati versenyek bemutatásával, könyvtárhasználati órákon adott feladatok ismertetésével és prezentációs anyagok elkészítésével foglalkoztunk. Pénteken az előző nap folytatásaként a könyvtárhasználati órák, a könyvtári ismeretek mérése, valamint az óravázlatok bemutatása és készítése került terítékre.

Minden egyes nap elméleti részét gyakorlat követte. Az egyéni munka is érdekes volt, de a társaság jobban rá volt hangolódva a csoportmunkára, ezért nagy élvezettel fogadta. Közösen könnyebb volt megvalósítani és elsajátítani mindazokat a módszereket, amelyeket oktatóink bemutattak. Egy átfogó képet kaptunk a tehetséggondozásról, annak szerepéről az olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelésben. Mindezekhez hozzátett biblioterápiás módszerek elsajátítása igazi kuriózum volt számunkra.
Azt hiszem, nem túlzok, ha kijelentem, hogy az itt szerzett ismeretek minden jelenlévő számára adtak egy támpontot szakmai úton, amelynek keretén belül felgyűlt tapasztalatait ki fogja próbálni az új tanévben.

Köszönet a szervezőknek és az oktatóknak! Jövőre is visszavárjuk!

Borbé Levente,
Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda


A résztvevők névsora:

Albert Melinda – Baróti Szabó Dávid Technikai Líceum, Barót - Kovászna megye
Albert Piroska – Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Bede Erika – Gödri Ferenc Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Borbé Levente – Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda – Hargita megye
Dunkler Réka-Kinga – Bethlen Gábor Általános Iskola, Székelyudvarhely – Hargita megye
Egyed Daniela – Nagy István Művészeti Líceum, Csíkszereda – Hargita megye
Farmos Éva – Gaál Mózes Gimnázium, Barót – Kovászna megye
Fodor István – Beszédes József MMIK, Magyarkanizsa – Vajdaság, SZERBIA
Hatos Melinda – Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr – Hargita megye
Kiss László – Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Kovács Edit – Kájoni János Szakközépiskola, Csíkszereda – Hargita megye
László Emese – Csutak Vilmos Pedagógusok Háza, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Nyiregyházi Edit – Henter Károly Általános Iskola, Bodok – Kovászna megye
Fosztó Erzsébet - Kós Károly Szakképző Líceum, Sepsiszentgyörgy - Kovászna megye
Török Júlia – Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Varga Emese – Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna – Kovászna megye


Forrás: http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/search/label/Tapasztalatcsere

Nincsenek megjegyzések: